Bez tych inwestycji o budowie farm wiatrowych na polskim Bałtyku można zapomnieć

Zakładane w projekcie Polityki Energetycznej Polski uruchomienie 8-10 GW z morskich farm wiatrowych do 2030 r. oznacza konieczność rozbudowy linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce.

Comments are closed.