TF Silesia planuje nowe akwizycje

Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) w minionym półroczu powiększyło swoją grupę kapitałową o trzy nowe spółki i planuje kolejne procesy akwizycyjne. Spółka deklaruje, że zamierza wykorzystać i wzmacniać synergię w ramach grupy kapitałowej.

Comments are closed.