Sztandarowa inwestycja przedwojennej Polski zyska nowe życie?

Historia budowy portu Gdynia wskazuje na kilka aktualnych spraw. Na przykład jak okoliczności zewnętrzne mogą przyspieszyć bieg wydarzeń, jak gospodarka morska może wpłynąć na reorientację gospodarki czy jak trafnie określona idea i wykorzystanie szansy mogą przekroczyć swoimi skutkami założenia. To także historia światłych postaci i ich determinacji, ale i dramatycznych zwrotów w realizacji projektu oraz współczesność. Gdynia znów chce odzyskać dawny blask.

Comments are closed.